Tin Tức

Bắc Giang định hướng phát triển đô thị Chũ đến

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích được phê duyệt để phát triển đô thị Chũ khoảng 25.155ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 10 xã, thị trấn: thị trấn Chũ và các xã Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Trù Hựu, Kiên Thành, Kiên Lao, Hồng Giang, Thanh Hải; được chia thành 3 phân khu.

Trong đó, phân khu số 1 (Khu đô thị sinh thái dịch vụ – công nghiệp) phạm vi thuộc khu vực phía Tây Nam và phía Nam đô thị Chũ, gồm xã Phượng Sơn, Mỹ An, Nam Dương, có diện tích 6.805 ha, dân số đến năm 2045 khoảng 46.000 người.

Đây là vùng phát triển đô thị mới ở khu vực cửa ngõ phía Tây và ven sông Lục Nam, theo trục phát triển chính là ĐT.293C, ĐT.289, quốc lộ 31, hành lang sông Lục Nam. Phát triển không gian đô thị mới kết hợp chỉnh trang đô thị hiện hữu. Quy hoạch hệ thống trung tâm công cộng phía Bắc quốc lộ 31 tại thị trấn Phượng Sơn; cụm công nghiệp Phượng Sơn, cụm công nghiệp Cầu Đất theo hướng thu hút công nghiệp sạch, khu hỗn hợp dịch vụ, logistics; phát triển vùng sinh thái núi xã Nam Dương và Mỹ An gắn với lâm nghiệp, du lịch; xây dựng cảng sông Mỹ An, làng nghề mỳ Chũ…

Phân khu số 2 (Khu đô thị sinh thái nông nghiệp – du lịch và dịch vụ trung tâm) phạm vi thuộc khu vực trung tâm và khu vực phía Đông, gồm thị trấn Chũ và các xã Quý Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang, diện tích 10.115 ha; dân số đến năm 2045 là 160.000 người. Phân khu này được chia thành 3 tiểu phân khu:

Tiểu phân khu II – A: Phát triển đô thị truyền thống thuộc địa bàn thị trấn Chũ, xã Trù Hựu và một phần xã Quý Sơn, diện tích 2.068 ha. Định hướng nâng cấp khu trung tâm hành chính hiện hữu, mở rộng xây dựng bổ sung các công trình hạ tầng xã hội trở thành trung tâm thị xã và dự trữ thành trung tâm thành phố Chũ đến năm 2045. 

Tiểu phân khu II – B: Phát triển dịch vụ – công nghiệp, nông nghiệp đô thị, thuộc địa bàn xã Quý Sơn, diện tích 4.790 ha. Định hướng phát triển gắn với lợi thế hướng về Tây với các trục đường quốc lộ 31, ĐT.293C, ĐT.290B, các khu dân cư đô thị với đa dạng hình thái như phố thương mại, khu ở làng đô thị hóa.

Tiểu phân khu II – C: Phát triển thương mại, dịch vụ và nông nghiệp, thuộc địa bàn xã Hồng Giang, Thanh Hải, diện tích 3.257 ha. Định hướng các khu dịch vụ cấp đô thị, phát triển các khu dân cư theo mô hình đô thị mật độ thấp gắn với nông nghiệp trồng vải và cây ăn quả đặc sản…

Phân khu số 3 (khu vực dân cư nông thôn) gồm 2 xã Kiên Lao và Kiên Thành với tổng diện tích 8.234 ha chiếm 32,7% diện tích đô thị Chũ. Dân số dự báo đến năm 2045 gồm 34.000 người. Là khu vực dân cư nông thôn phía Bắc sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp gắn với việc bảo tồn cảnh quan đồi núi tự nhiên và là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, tạo động lực cho đô thị như khu hồ Khuôn Thần và một phần hồ Bầu Lầy. Xây dựng, phát triển các khu vực dân cư nông thôn gắn với điều kiện cụ thể của từng địa phương trên cơ sở bổ sung tiêu chí về xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao….