Uncategorized

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 04

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 04 thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Phân khu số 04 có vị trí ở phía Tây thị xã Việt Yên.

Cụ thể, phân khu số 04 có vị trí ở phía Tây thị xã Việt Yên, phạm vi gồm các xã Tiên Sơn và xã Vân Hà. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa; phía Nam giáp với sông Cầu; phía Tây giáp với sông Cầu; phía Đông giáp với khu vực dân cư nông thôn xã Trung Sơn và ĐT.398.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.829ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 45.000 người. Phân khu số 04 thị xã Việt Yên có tính chất là khu đô thị dịch vụ, công nghiệp, du lịch mang tính động lực phía Tây của thị xã Việt Yên; là khu vực chứa đựng các không gian bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và sinh thái hành lang sông Cầu.

Về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung đô thị; kết nối với các dự án; khai thác tối ưu điều kiện thuận lợi về vị trí, điều kiện tự nhiên; khắc phục các nhược điểm và điều chỉnh các chỉ tiêu của đồ án quy hoạch cũ không còn phù hợp. Khái quát các ý tưởng tổ chức không gian trên cơ sở tuân thủ theo định hướng quy hoạch cấp trên và các phân tích hiện trạng cũng như tiềm năng phát triển khu vực.