Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng là thành viên Hội đồng; lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn nêu lý do, sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2045. Quy mô lập quy hoạch là 39.400ha.

Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hoá Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế cửa khẩu thông minh, hiện đại, năng động, trở thành vùng động lực phát triển, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, logistics quốc gia và quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của tiểu vùng Đông Bắc về kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ tài chính, nông nghiệp, lâm nghiệp chất lượng cao.

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là cửa ngõ quan trọng của Việt Nam nối với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á; trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với Trung Quốc; một trong những trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; có khả năng gắn kết các địa phương để tạo thành tuyến dịch vụ thương mại, dịch vụ, du lịch động lực của toàn vùng; khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, đa lĩnh vực, điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các sở, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ, các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý đơn vị tư vấn cần tập trung, làm rõ hơn các vấn đề hiện trạng của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ đó xác định chính xác và đầy đủ các động lực phát triển mới của Khu Kinh tế cửa khẩu này; làm rõ mối quan hệ vùng, quan hệ quốc tế của Khu kinh tế cửa khẩu; phân tích lợi thế động lực, điều kiện tự nhiên, hạ tầng, cảnh quan thiên nhiên trong phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị đơn vị tư vấn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ. Trong đó, chú trọng rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng Khu kinh tế cửa khẩu trên cơ sở các văn bản pháp lý mới được ban hành; đánh giá đầy đủ vai trò, động lực phát triển khu kinh tế cửa khẩu; đánh giá mối quan hệ giữa khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn với các khu kinh tế cửa khẩu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quan tâm phát triển du lịch, văn hoá; làm rõ hơn cơ sở dự báo quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất; chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật kết nối khu kinh tế cửa khẩu với khu vực trong vùng; sớm hoàn thiện và hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.