Uncategorized

Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.

Xây dựng đô thị Diên Khánh là một trung tâm kinh tế đa ngành. Ảnh: Nguyen Wonbi.

Khu vực nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Diên Khánh; tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 34.380,3 ha. Tính chất lập quy hoạch: Xây dựng đô thị Diên Khánh là một trung tâm kinh tế đa ngành, có vai trò bổ trợ, tương hỗ phát triển, gắn bó chặt chẽ với TP. Nha Trang và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của khu vực miền núi phía Tây của tỉnh Khánh Hòa, với các hoạt động kinh tế chính bao gồm: Du lịch gắn với các giá trị văn hóa – lịch sử, sinh thái nhân văn, sinh thái nông nghiệp; nông nghiệp sạch, kinh tế trang trại; dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp, thực hiện vai trò là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống trong tỉnh Khánh Hòa.

Trên cơ sở kế thừa định hướng từ Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 20-8-2014 và thực hiện theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị, định hướng phát triển đô thị của huyện Diên Khánh cụ thể như sau: Về hướng Tây, Tây Nam (khu vực Diên Thọ, Diên Hòa, Bình Lộc), hình thành chuỗi đô thị từ Đông sang Tây dọc theo tuyến Quốc lộ 27C và sông Cái, lấy trung tâm là khu Thành cổ Diên Khánh, phát triển mở rộng ra khu trung tâm hành chính chính trị huyện; đồng thời phát triển sinh thái nông nghiệp; sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Về hướng Bắc (khu vực Diên Sơn, Diên Điền,..), phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống, di tích lịch sử. Về hướng Đông, Đông Nam (khu vực thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp…), phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, tương hỗ phát triển, gắn bó chặt chẽ với TP. Nha Trang.

UBND tỉnh giao UBND huyện Diên Khánh tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 theo quy định; tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị theo thẩm quyền để cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đển năm 2040 được duyệt theo đúng pháp luật, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn khác có liên quan…