Chưa phân loại

Viện Kiến trúc quốc gia tổng kết công tác năm

Ngày 28/12/2022, Viện Kiến trúc quốc gia (VIAR) tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; các đơn vị đối tác trong nước và quốc tế của VIAR.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Viện Kiến trúc quốc gia trực thuộc Bộ Xây dựng, được tái thành lập năm 2013, hiện có 16 đơn vị trực thuộc. Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong quá trình phục hồi, còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Ban lãnh đạo VIAR đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Xây dựng, quyết liệt điều hành, thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ các công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao và định hướng phát triển của Viện.

Bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ Xây dựng, đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật ngành Xây dựng, VIAR đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp quy quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, trong đó có Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững…

Viện trưởng Mai Thị Liên Hương phát biểu tại hội nghị.

Xác định vai trò là đơn vị khoa học đầu ngành về lĩnh vực kiến trúc, VIAR đẩy mạnh thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, bảo tồn, bảo tàng và phát triển nền kiến trúc quốc gia; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến thông tin về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng; đồng thời triển khai và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng.

Bên cạnh việc tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, VIAR cũng tích cực tham gia các cuộc thi nhằm quảng bá thương hiệu của Viện; đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết với các cơ quan nghiên cứu, đối tác trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo khoa học nhằm phổ biến các kiến thức về kiến trúc, góp phần đổi mới toàn diện công tác ngành Xây dựng trong lĩnh vực kiến trúc, nâng cao nhận thức của cộng đồng chuyên môn và cộng đồng xã hội về kiến trúc, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, VIAR tập trung vào một số công việc trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện bộ máy và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các đơn vị trực thuộc; chuyên nghiệp hóa trong bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả và phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản; thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế và các đối tác, các địa phương trong cả nước; tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh và ban hành các quy chế mới để phù hợp mô hình tiến tới tự chủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đều đánh giá cao tinh thần đoàn kết của cán bộ, viên chức, người lao động VIAR, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống của Viện; bên cạnh đó có những ý kiến chia sẻ, gợi mở một số nội dung phối hợp giữa VIAR và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong thời gian tới, đảm bảo triển khai hiệu quả nhất những nhiệm vụ mà Viện đề ra cho năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn biểu dương, đánh giá cao những kết quả VIAR đã đạt được trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đặc biệt, VIAR đã rất tích cực tham gia công tác xây dựng văn bản pháp luật, các đồ án quy hoạch, định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc, xây dựng các quy chế kiến trúc, đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, chuyên gia Viện Kiến trúc quốc gia.

Để đảm bảo triển khai, hoàn thành tốt nhất những mục tiêu, kế hoạch năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị VIAR tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; kiện toàn công tác cán bộ; định hướng chiến lược phát triển đảm bảo sự hài hoà giữa các hoạt động dịch vụ tư vấn với công tác nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Viện; quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng các thiết kế điển hình; tăng cường sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ VIAR ngày càng phát triển hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Viện trưởng VIAR Mai Thị Liên Hương cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã thu xếp thời gian tham dự và có nhiều ý kiến chỉ đạo, động viên, gợi mở những định hướng hợp tác, phát triển của Viện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Viện trưởng Mai Thị Liên Hương cho biết VIAR cầu thị và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để bổ sung, cập nhật vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, và sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao và theo kế hoạch đã đề ra.