Uncategorized

Công đoàn viên chức các cấp tích cực tham gia

Chiều ngày 22/2, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội Vụ đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị năm 2023.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Bộ Nội vụ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ 2023.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Trong năm 2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ đã tổ chức 2 hoạt động chính: Tọa đàm “Phát huy vai trò của công đoàn trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” và tổ chức thành công Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”. Cuộc thi được tổ chức bài bản, góp phần nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, liêm chính, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

“Năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục có những hoạt động cụ thể hoá Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN. Cùng với chương trình đã có trong kế hoạch, năm 2023, hai đơn vị tập trung hơn vào chuyển đổi số gắn với đại hội công đoàn các cấp”, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao việc tổ chức thành công cuộc thi công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hoá công vụ trên phạm vi cả nước trong năm 2022. Để nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới tiếp tục được sâu rộng, có bước đột phá xây dựng nền hành chính Việt Nam phục vụ, thực sự của dân, do dân, vì dân, các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam và ngành Nội nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, về đạo đức công vụ, nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức… Các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Lao động sáng tạo”, tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”…; Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn giũa cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân…

Theo kế hoạch phối hợp công tác năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ sẽ tổ chức tạo đàm “Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” vào quý II/2023. Toạ đàm tập trung vào nội dung về vai trò của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia cải cách hành chính; Các hoạt động cụ thể công đoàn tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết.

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về cải cách hành chính, Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, 2 đơn vị tổ chức 2 lớp tập huấn từ tháng 10 và tháng 11/2023 với mỗi lớp từ 150-200 học viên. Nội dung tập huấn về nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật thi đua khen thưởng năm 2022.