Tin Tức

Số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá

Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới, và số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 8.593 doanh nghiệp, tăng 13,7%; số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 2.081 doanh nghiệp, tăng 56,7%.

Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể cũng tăng khoảng 38,7% so cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng đánh giá, năm 2022 là năm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động; dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO; có tập đoàn giảm đến 50% lực lượng lao động… để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại.

Lý giải nguyên nhân, Bộ Xây dựng cho rằng, do doanh nghiệp còn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu dẫn đến thiếu vốn phải giãn tiến độ, hoặc tạm dừng triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng khiến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì hạn chế dòng tiền như thế nên doanh nghiệp không có nguồn để trả cho doanh nghiệp cung ứng, trả lương người lao động, hay thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế…. Trong khi ấy, khách hàng mua bất động sản khó tiếp cận vốn vay của tổ chức tín dụng, càng gián tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản các sản phẩm, dự án bất động sản dẫn đến doanh nghiệp không bán được sản phẩm để thu hồi vốn và tái đầu tư.

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Xây dựng kiến nghị: Để đảm bảo thị trường bất động sản thời gian tới tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch thông tin; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, công bố các chính sách, quy định, giải pháp mới của Nhà nước về tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu, tình hình thị trường bất động sản.

Riêng Bộ Công an cần chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản và hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước xem xét, đề xuất phương án điều hành trần tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà, nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng;

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay, giải ngân nhanh chóng đối với doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ và các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, an sinh xã hội có hiệu quả cao, có khả năng trả nợ.