Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đông Bắc thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh một phần diện tích khoảng 102,2 m2 từ đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thành đất ở hiện trạng (điều chỉnh đất hạ tầng kỹ thuật sau nhà để giữ lại phần đất ở hiện trạng của các hộ dân thuộc làn 1 đường Hoàng Hoa Thám (ĐT.298 đã sử dụng lâu dài).

Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 30,0 m2 từ quy hoạch đất ở liền kề thành đất hạ tầng kỹ thuật (điều chỉnh phần đất ở liền kề làm đất hạ tầng sau nhà để đảm bảo hệ thống thoát nước thải được đồng bộ).

Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 32,3 m2 từ quy hoạch đất giao thông (vỉa hè) thành quy hoạch đất trường học (điều chỉnh phần vỉa hè quy hoạch mới để giữ lại phần đất trường học hiện trạng theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của Trường THPT Việt Yên số 1).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Việt Yên; Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.