Uncategorized

Công dân có thể theo dõi kết quả giải quyết

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa giao Văn phòng UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Tin học – Công báo chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân, Thanh tra Thành phố nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đơn thư để người dân có thể truy cập và theo dõi kết quả giải quyết đơn thư theo hình thức trực tuyến.

Hệ thống phần mềm quản lý đơn thư của công dân của Thành phố sẽ được nâng cấp để người dân có thể truy cập và theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết đơn theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP/Minh Anh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất UBND TP ban hành quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Văn phòng UBND TP (Ban Tiếp công dân TP) với các sở; ngành, đơn vị liên quan trong việc xử lý, giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Việc trao đổi thông tin nêu trên phải thực hiện trên môi trường mạng qua hệ thống phần mềm quản lý, xử lý, giải quyết đơn thư của thành phố.

Chủ động tổ chức họp với ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan đến thống nhất phương án giải quyết về thẩm quyền giải quyết một số vụ việc tố cáo cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định của Luật Tố cáo và các quy định của Đảng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, Thanh tra Thành phố đề xuất, tham mưu UBND TP tổ chức Sơ kết, tổng kết trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn; có chế độ khen thưởng thích đáng với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc (trong đó lưu ý đến các lực lượng thực hiện công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự).

Về hoạt động của Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND TP: Yêu cầu công tác kiểm tra đi vào trọng tâm, thực chất; Giao Phó Chánh Văn phòng UBND TP, Trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố – Trưởng Đoàn Kiểm tra trong trường hợp cần thiết, đề xuất mời Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP tham dự, chỉ đạo kiểm tra đối với một số địa bàn trọng điểm.