Uncategorized

Triển khai mô hình “Một cửa đô thị hiện đại”

Một trong những điểm nổi bật của quận Nam Từ Liêm trong cải cách hành chính là triển khai mô hình “Một cửa đô thị hiện đại”, thí điểm thực hiện tại UBND phường Trung Văn với một số nội dung nổi bật là triển khai “ngày không viết”, “ngày không hẹn”.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên khảo sát tại bộ phận Một cửa phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm – Ảnh: VGP/XH

Chiều 23/5, Đoàn giám sát của HĐND TP. Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Báo cáo với Đoàn giám sát, quyền Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long cho biết, một trong những điểm nổi bật của quận là năm 2022, UBND quận đã xây dựng và ban hành kế hoạc triển khai thực hiện mô hình “Một cửa đô thị hiện đại” trên địa bàn quận, thí điểm thực hiện tại UBND phường Trung Văn với một số nội dung nổi bật: triển khai “ngày không viết”, “ngày không hẹn”.

Quận cũng thực hiện tích hợp, lưu giữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi đăng ký kê khai, tiếp nhận hồ sơ hành chính nhằm trợ giúp, tạo điều kiện cho người dân không phải kê khai, kê khai lại thông tin, giấy tờ, tài liệu, cắt giảm thời gian chờ đợi, xếp hàng của công dân thông qua hệ thống máy quét đặt trực tiếp tại bộ phận Một cửa.

Ngoài ra, triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua phương thức “đánh giá kép”.

Quận đã thực hiện rà soát, hệ thống hóa, theo dõi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng phân cấp, thẩm quyền cấp huyện theo quy định; duy trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy trình được UBND Thành phố ban hành thông qua phần mềm dùng chung “3 cấp” của Thành phố, đồng thời triển khai cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính trực tuyến và toàn trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Về công tác tổ chức, quận không để xảy ra tình trạng vượt quá số lượng biên chế được giao. Cụ thể, tính đến quý I/2023, số công chức công tác tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận là 142/154 công chức. Số công chức công tác tại UBND các phường là 139/150 công chức. Số lượng biên chế viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp là 1.768/1.968 viên chức. Định kỳ hàng năm, UBND quận xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của quận.

Từ năm 2021 – quý I/2023, UBND quận đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với 25 công chức các phòng chuyên môn, 25 viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và 16 công chức phường.

Đối với công tác xây dựng chính quyền điện tử, UBND quận đã thành lập ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số trên cơ sở sát nhập Ban chỉ đạo công tác CCHC và Ban chỉ đạo thực hiện chính quyền điện tử quận với thành phần bao gồm lãnh đạo UBND quận và trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận. Cùng với đó, quận đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện…

Với những giải pháp đã triển khai, công tác CCHC năm 2022 của quận đã được Thành phố ghi nhận, xếp thứ 2/30 quận, huyện, thị xã; tỷ lệ hài lòng của người dân tăng mạnh từ 75,57% lên 93,83%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về mức độ hài lòng theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá, chỉ số CCHC của quận Nam Từ Liêm đứng trong tốp đầu của Thành phố, điều này là kết quả của việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát. Đối với các kiến nghị, quận cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để cụ thể hoá từng nhiệm vụ đối với cấp quận, cấp phường.