Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm đô thị, thể thao và văn hóa thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) và Quyết định số 592/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm đô thị, thể thao và văn hóa thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tầng hầm tại các lô đất có ký hiệu: HH1, HH2 và CC3, cụ thể: Bổ sung quy hoạch tầng hầm tối đa không quá 02 tầng. Mật độ xây dựng tầng hầm lô đất HH1, HH2, CC3 tối đa không quá 80%.

Điều chỉnh chức năng lô đất hỗn hợp HH3, HH4 thành đất trụ sở cơ quan (ký hiệu thành CQ4, CQ5), điều chỉnh giảm mật độ xây dựng tối đa từ 45% thành tối đa 40%, điều chỉnh tầng cao từ 5-12 thành tối đa 5 tầng. Các nội dung khác theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh.

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tầng hầm tại ô đất có ký hiệu HH (diện tích 4.845m2): Tối đa 02 tầng hầm; mật độ xây dựng tầng hầm < 80%. Các nội dung khác thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, điều chỉnh.

Quyết định nêu rõ, Sở Xây dựng, UBND huyện Việt Yên chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.