Uncategorized

Thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP

Vừa qua, HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND TP. Thái Nguyên đã nghe tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của TP. Thái Nguyên, gồm 21 phường và 11 xã. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 222,12km2. Thời gian quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu của việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Thái Nguyên là nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị và dân cư nông thôn theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển TP. Thái Nguyên với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố…

Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Thái Nguyên đến năm 2045. Đây là nghị quyết quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, lãnh đạo HĐND TP. Thái Nguyên đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực triển khai Nghị quyết, khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các bước lập quy hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật.