Uncategorized

Sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản: Làm sao

Theo đại biểu, thực tiễn thị trường bất động sản luôn rình rập tình trạng “sốt nóng” hay “đóng băng”, và xảy ra thường xuyên theo chu kỳ của những năm 90 trở lại đây. Với hậu quả nghiêm trọng của cả 2 trường hợp này đều ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

Nếu chính sách của Nhà nước không điều tiết kịp thời và có giải pháp hữu hiệu, có thể gây khủng hoảng đến tài chính và cao hơn là khủng hoảng kinh tế. “Thậm chí, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang đứng trước bờ vực phá sản, người dân rất khốn đốn, cho nên việc xây dựng chính sách của nhà nước đối với thị trường bất động sản rất quan trọng”, đại biểu Trần Văn Khải nói.

 

Nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang đứng trước bờ vực phá sản, cho nên việc xây dựng chính sách của nhà nước đối với thị trường bất động sản rất quan trọng.

Nghị quyết số 18/NQ-TW đã nêu một điều quan trọng, đó là chúng ta phải quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và các tài nguyên khác. Tuy nhiên, hiện nay trong điều này, thể chế chưa cụ thể và chúng ta chưa điều tiết được thị trường bất động sản, cơ cấu lại thị trường bất động sản.

Đại biểu đoàn Hà Nam bày tỏ, cử tri có mong muốn sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản lần này làm sao xóa bỏ được tư duy không buôn gì lãi bằng buôn đất và làm sao để cho người nghèo không nghèo hơn vì bất động sản, đồng thời làm sao để cho thế hệ sau của chúng ta không vô vọng với lại ước mơ có được căn nhà của mình, tức là chúng ta phải điều tiết thị trường này như thế nào cùng với các luật khác.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đầu tư nhiều hơn vào điều 8 dự thảo Luật và cần phải xây dựng dày dặn hơn, đầy đủ hơn để thể chế hóa đầy đủ hơn các chủ trương của Đảng, cũng như thực tiễn đang yêu cầu.

Để đảm bảo chính sách của Nhà nước, theo đại biểu, cần có 4 yếu tố là tính ổn định của chính sách; tạo được sự thuận lợi, thông thoáng, động lực, sau khi sửa đổi các nhà đầu tư có thể đầu tư mạnh mẽ vào thị trường này; phải điều tiết lại phân khúc nhà ở (phân khúc nhà ở cao cấp tồn dư trong khi nhu cầu nhà ở công nhân thiếu); phải quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, ứng phó kịp thời chủ động với tình trạng nóng lạnh của thị trường.

“Các mục tại Điều 8 của dự thảo luật còn chung chung, cần có chính sách cụ thể để khuyến khích; đồng thời kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ thuế”, đại biểu Khải đề nghị.

Cũng tại phiên thảo luận, nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ của Chính phủ đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý những vi phạm trong kinh doanh bất động sản.

Dự thảo Luật cơ bản bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu và thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên tinh thần Nghị quyết số 11 năm 2017, Nghị quyết số 18 năm 2022, đặc biệt là giải quyết 8 nhóm vấn đề tồn tại trong kinh doanh bất động sản hiện nay nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, lành mạnh, an toàn, bền vững theo cơ chế thị trường.

Liên quan đến các hành vi bị cấm, đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị cần làm rõ nội hàm hành vi “cấm gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản”. Đặc biệt cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý những vi phạm, và cần rà soát, sửa đổi bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Hình sự.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 4 với các hành vi “gian lận, lừa dối, tạo nhu cầu thị trường ảo trong kinh doanh bất động sản”. Bổ sung khoản 5 Điều này về thực hiện các điều khoản liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giao dịch.