Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết

Ngày 04/8/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 3933/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị thành phố Giao lưu, tỷ lệ 1/500 tại lô đất ký hiệu KS thuộc Dự án Ngôi sao An Bình 2. Địa điểm Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Quy hoạch được điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt; Đảm bảo khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật khung theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý sử dụng đất, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có liên quan. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở để nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, diện tích lô đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 9.973m2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

UBND Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.