Uncategorized

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền

Chiều 18/8, HĐND huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 (khóa XI) nhằm thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp  

Theo tờ trình của UBND huyện, sau hơn 2 năm triển khai, huyện rà soát, tiến hành điều chỉnh quy hoạch; nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Quảng Điền, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng, nhu cầu sử dụng đất của địa phương; kịp thời khai thác sử dụng và quản lý hiệu quả quy hoạch; nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch có liên quan, làm cơ sở để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại IV theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Theo quy hoạch được điều chỉnh, quy mô đất đai huyện Quảng Điền 16.288 ha; trong đó, đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2045 khoảng 3.000-3.200ha, đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2065 khoảng 5.000-5.500ha. Quy mô dân số: Hiện trạng khoảng 78.454 người; đến năm 2045 khoảng 108.000 người và đến năm 2065 khoảng 130.000 người.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh và đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đang tổ chức lập. Xây dựng huyện Quảng Điền theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển Quảng Điền đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 trở thành vùng trọng điểm của khu vực về phát triển dịch vụ, du lịch vùng biển, đầm phá; phát triển mạnh kinh tế trang trại; nuôi trồng, khai thác thủy sản.

Đồng thời, phát triển hệ thống đô thị – nông thôn, khu chức năng theo hướng tăng trưởng xanh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và hiện đại, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác phát triển với các vùng lân cận; sớm đầu tư hoàn thiện cầu qua phá Tam Giang, các tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường tỉnh…