Uncategorized

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (tỷ lệ 1/10.000).

Ảnh minh họa.

Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 153,36 ha. Địa điểm tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang (khoảng 137,5ha) và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (khoảng 15,86ha).

Ranh giới điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp QL31; phía Nam giáp tuyến đường Trường Chinh; phía Đông giáp ĐT299; phía Tây giáp giáp dân cư hiện hữu thôn Thuyền và Khu số 19, thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh tăng diện tích đất hỗn hợp về Thương mại dịch vụ tại góc ngã tư TL299 và đường Trường Chinh với quy mô khoảng 6,25ha. Điều chỉnh tăng quy mô đất trường học (Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) với diện tích khoảng 1,5ha. Điều chỉnh một phần chức năng sử dụng đất Trường đào tạo nghề có quy mô khoảng 6,97ha chuyển thành đất đơn vị ở và đất giao thông.

Điều chỉnh một phần chức năng sử dụng đất công cộng đô thị có quy mô khoảng 3,24ha chuyển thành đất đơn vị ở. Điều chỉnh một phần chức năng sử dụng đất hỗn hợp có quy mô khoảng 1ha chuyển thành đất đơn vị ở. Điều chỉnh một phần diện tích từ quy hoạch đất cây xanh – mặt nước với quy mô khoảng 14,2ha thành quy hoạch đất hỗn hợp, đất đơn vị ở mới.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.