Uncategorized

Quảng Ngãi: Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1043/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu II.2a thuộc khu vực ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh.

Theo đó, Quy hoạch phân khu II.2a thuộc khu vực ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh có diện tích khoảng 393,77 ha (trong đó phần diện tích mặt nước khoảng 40ha không khảo sát, chỉ nghiên cứu cập nhật, khớp nối), thuộc một phần ranh giới hành chính xã Đức Minh, huyện Mộ Đức; có giới cận phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp trục dọc D1, phía Nam giáp đường hiện trạng ĐH37 và phía Bắc giáp đường quy hoạch ĐH 35B và tiểu phân khu II.1.

Mục tiêu của quy hoạch là cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; khai thác hiệu quả quỹ đất, điểm nhấn về không gian kiến trúc cảnh quan dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, giải trí chất lượng cao, du lịch sinh thái, khám phá, du lịch cộng đồng; kết nối với các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.

Hình thành các khu đô thị ven biển, đảm bảo cân bằng sinh thái, cảnh quan, môi trường, gắn kết với các hoạt động nghỉ dưỡng, dịch vụ, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững;

Nhiệm vụ quy hoạch là rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt tại khu vực lập quy hoạch; đánh giá ưu điểm, những tồn tại và bất cập của các đồ án. Cập nhật, kết nối các quy hoạch ngành, những dự án đã, đang và sắp triển khai có liên quan đến khu vực quy hoạch. Đề xuất các chỉ tiêu sử dụng đất, phân khu chức năng, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực; giải pháp khai thác hợp lý diện tích rừng phòng hộ ven biển, kết hợp sử dụng vào mục đích công cộng dưới tán rừng; giải pháp cải tạo bãi cát ven biển phục vụ người dân và du khách, phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh; kết nối đồng bộ với các khu chức năng kế cận.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng quy hoạch chung, mang tính khả thi cao, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của các khu vực lân cận; Đánh giá môi trường chiến lược; Đề xuất các giải pháp thực hiện và xác định các hạng mục công trình ưu tiên đầu tư xây dựng trong từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức và các sở, ngành có liên quan triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu II.2a theo đúng quy định và nhiệm vụ được duyệt. UBND huyện Mộ Đức và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc triển khai lập đồ án Quy hoạch phân khu II.2a theo quy định.