Uncategorized

Thông qua quy hoạch Khu đô thị dịch vụ Tịnh

Ngày 16/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) xem xét các báo cáo, tờ trình và quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các Nghị quyết như: Bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước cho Sở Giáo dục và Đào tạo; Phương án sử dụng tiền thu từ việc giải thể Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và thuê đất đối với một số khu vực trên địa bàn; Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị công nghiệp dịch vụ Tịnh Phong; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số vốn vay ADB; Dừng chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2, danh mục công trình thu hồi đất năm 2023.

Đối với Nghị quyết quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị công nghiệp dịch vụ Tịnh Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn Mẫn cho biết, khu vực quy hoạch có diện tích 2.481 ha thuộc địa bàn hai xã Tịnh Phong (huyện Tịnh Thọ) và xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn).

Trong đó, quy hoạch khu đô thị dịch vụ công nghiệp 740 ha, khu vực phát triển công nghiệp 811 ha, khu nông nghiệp sinh thái 930 ha. Khu đô thị công nghiệp dịch vụ Tịnh Phong sẽ là khu vực cửa ngõ Tây Nam của Khu kinh tế Dung Quất, phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp nhẹ, thân thiện môi trường; là đầu mối giao thông quan trọng, hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dịch vụ phía Tây Nam của Khu kinh tế Dung Quất, trung tâm dịch vụ, nghiên cứu đào tạo y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội theo thẩm quyền.

Trong đó, Nghị quyết Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong là quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 lần thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất và làm cơ sở thu hút đầu tư.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch các nghị quyết để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát. Các đại biểu Hội đồng nhân dân, chính quyền các địa phương bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2023, chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản./.