Uncategorized

Công bố Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Quý,

Chiều 16/10, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa công bố Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Quý có tổng diện tích lập quy hoạch 540ha.

Quang cảnh buổi lễ.

Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Quý có diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 733ha thuộc địa giới hành chính của 7 xã ở huyện Hoằng Hóa nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, quy hoạch ngành có liên quan, xây dựng khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng đồng bộ, phân khu chức năng hợp lý.

Đây là khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, cơ khí, ô-tô, công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm, dự báo sử dụng từ 36 nghìn đến 58,8 nghìn lao động.

Khu công nghiệp bố trí đất xây dựng nhà máy chiếm gần 73%, đường giao thông khu công nghiệp 10,34%; bảo đảm kết nối hiệu quả với các đô thị vệ tinh xung quanh, tận dụng hiệu quả quỹ đất, đồng thời phát huy được điểm mạnh của một khu công nghiệp công nghệ cao nhằm tạo ra sự khác biệt trong phát triển.

Theo đó, cần bố trí tái định cư cho khoảng 80 hộ, khoảng 11ha xây dựng khu nhà xã hội và có khoảng 9ha được cập nhật trong đồ án Quy hoạch chung đô thị Phú Quý.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa công bố phê duyệt đồ án quy hoạch chung.

Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa là một trong 9 quy hoạch Khu công nghiệp mới bổ sung theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc lập quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Phú Quý là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Hoằng Hóa nói riêng; tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, tạo cơ hội cho Hoằng Hóa thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cho huyện Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nhất là huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong nhân dân, để từ đó có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch.

Trên cơ sở nội dung quy hoạch, Ủy ban nhân huyện Hoằng Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, đặc biệt trong quản lý quy hoạch, triển khai lập quy hoạch phân khu làm cơ sở để nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thực hiện dự án thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất; phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Người dân tham quan quy hoạch.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung khu công nghiệp Phú Quý; trong quá trình thực hiện, phải đánh giá thực tế và phân tích xu hướng phát triển, nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý quy hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác quy hoạch, giúp nâng cao tính chính xác, hiệu quả, minh bạch; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, bảo đảm tính pháp lý và trật tự xây dựng trong quá trình thực hiện quy hoạch.