Uncategorized

Công bố Quyết định của Chính phủ phê duyệt điều

Ngày 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ công bố Quyết định của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi những nhà đầu tư lớn xây dựng các dự án tạo đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy mô đất đai của Khu kinh tế nam Phú Yên đến năm 2030 có diện tích đất xây dựng các khu chức năng khoảng 9.840ha và năm 2040 khoảng 12.380ha. Quy mô dân số năm 2030 khoảng 220.000 người; năm 2040 khoảng 280.000 người.

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia biển, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Khu kinh tế nam Phú Yên nằm trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung, Nam Trung Bộ cũng như cụ thể hóa các định hướng phát triển trong các quy hoạch vùng nam Phú Yên-bắc Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế nam Phú Yên cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Khu kinh tế nam Phú Yên đã có những bước phát triển đáng kể; cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh, như: Hầm đường bộ Đèo Cả, tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam, tuyến đường ven biển, các đường liên khu vực trong Khu kinh tế…

Đại diện Bộ Xây dựng trao đồ án quy hoạch chung cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

Tính đến tháng 9/2023, Khu kinh tế nam Phú Yên đã thu hút được 54 dự án, diện tích đất đăng ký 229,3ha với tổng vốn đăng ký hơn 3.681 tỷ đồng và hơn 24.399 nghìn USD, các dự án đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sau hơn 13 năm thực hiện, có một số nội dung cần phải cập nhật để phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát triển của Khu kinh tế nam Phú Yên là hết sức cần thiết.

Sau khi nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg ngày 12/12/2019); UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch thực hiện đầy đủ các nội dung theo nhiệm vụ được phê duyệt, đảm bảo các quy định và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương và Báo cáo thẩm định số 157/BC-BXD ngày 18/8/2023 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên đến năm 2040 (tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023).

Theo quy hoạch Khu kinh tế nam Phú Yên sẽ trở thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực; tạo điểm bứt phá về kinh tế-xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ; tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nơi đây cũng là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra Biển Đông của Tây Nguyên và các nước ASEAN…

Chính phủ định hướng xây dựng và phát triển Khu kinh tế nam Phú Yên trở thành Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển; tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng… vào Khu công nghiệp Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây Dựng trao quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên cho ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Phú Yên kịp thời tháo gỡ các nút thắt, tồn tại hạn chế đối với sự phát triển của Khu kinh tế nam Phú Yên trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển theo xu thế mới, nhằm thu hút được những nhà đầu tư lớn, chiến lược, đem lại giá trị gia tăng cao cho tỉnh và thực tế thời gian qua đã có một số nhà đầu tư lớn quan tâm tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực luyện kim, lọc hóa dầu, khu công nghiệp trong Khu kinh tế nam Phú Yên.

Với những điều chỉnh trong đồ án quy hoạch lần này, Khu kinh tế nam Phú Yên sẽ là “trái tim”, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh góp phần to lớn đưa Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so các địa phương trong cả nước, là một trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và phấn đấu từ năm 2035 tỉnh Phú Yên tự cân đối được ngân sách Nhà nước.