Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh tổng

Ngày 27/12/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2045. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn cho biết: phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu khoảng 206.150ha, thuộc toàn bộ địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Hòa Bình; phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; phía Bắc giáp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành vùng du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia, gắn việc phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác với việc phát triển cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và giữ gìn văn hóa đặc thù của địa phương, nhằm góp phần đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư; phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là Khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tính chất khu vực lập điều chỉnh quy hoạch: là Khu du lịch quốc gia; là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Sơn La về phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại quốc tế và du lịch; là trung tâm chế biến nông lâm sản ứng dụng công nghệ cao của khu vực Tây Bắc; là vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo định hướng tăng trưởng xanh phục vụ phát triển du lịch; là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia; là khu vực an ninh quốc phòng quan trọng.

Về định hướng phát triển không gian, Nhiệm vụ yêu cầu xác định mô hình phát triển, hướng phát triển của khu chức năng đặc thù; định hướng và nguyên tắc phát triển đối với các khu vực chức năng; xác định các khu vực kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn của khu chức năng đặc thù; đề xuất, minh họa hình ảnh không gian chính cho khu chức năng đặc thù, giải pháp tổ chức không gian các khu vực trọng điểm và quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan các khu vực.

Ngoài ra, Nhiệm vụ đặt ra các yêu cầu về định hướng hạ tầng kỹ thuật (phân lưu vực tiêu thoát nước chính; hướng thoát nước; vị trí, quy mô các công trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho toàn khu và từng phân khu chức năng; tính toán nhu cầu và xác định nguồn cung cấp nước, năng lượng; dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn; xác định vị trí, quy mô công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối chính của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông thụ động, thoát nước và công trình xử lý nước thải…

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp đơn vị tư vấn phối hợp với UBND tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành địa phương tiếp thu đầy đủ; đặc biệt lưu ý rà soát cơ sở pháp lý liên quan đến việc triển khai, thực hiện quy hoạch; nghiên cứu, rà soát cụ thể các nội dung cần điều chỉnh; chú trọng bảo tồn rừng, bảo tồn đa dạng sinh học của khu du lịch; rà soát, đánh giá hiện trạng thực hiện các dự án đã được phê duyệt để có cơ sở đề xuất định hướng trong thời gian tới; rà soát các nội dung liên quan đến dân số, đất đai; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng; làm rõ hơn nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định