Uncategorized

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung đô thị mới Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi đến năm 2045.

Bản đồ vệ tinh xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Mục tiêu quy hoạch: Định hướng phát triển không gian đô thị mới Nguyễn Huân để cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Dơi đã được phê duyệt. Quy hoạch các khu chức năng trong đô thị mới phù hợp với tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho đô thị. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt yêu cầu của đô thị mới tiện nghi và hiện đại để nâng cao chất lượng sống cho người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới. Làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đô thị mới.

Phạm vi nghiên cứu toàn bộ ranh giới xã Nguyễn Huân, gồm 10 ấp; diện tích 11.409,74 ha. Tính chất là đô thị thuộc Tiểu vùng 3 của quy hoạch vùng huyện Đầm Dơi; phát triển về kinh tế biển, dịch vụ thủy sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp; là vùng nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm siêu thâm canh, nuôi tôm sinh thái (tôm – rừng) của huyện Đầm Dơi.

Dân số hiện trạng năm 2023 là 17.739 người. Dự báo dân số đô thị đến năm 2035 là 20.036 người; đến năm 2045 là 22.176 người. Quy mô dân số sẽ được tính cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch.