Tin Tức

Bà Rịa-Vũng Tàu bãi bỏ quy định cũ về bồi

Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định bãi bỏ Quyết định số 66 vì nội dung của Quyết định này không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo tỉnh, từ khi áp dụng Quyết định số 66 để tính bồi thường tài sản cho các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất, thì giá bồi thường tài sản phù hợp với tình hình thực tế nên được sự đồng thuận cao của hộ dân phải thu hồi. Tuy nhiên trong 9 năm triển khai áp dụng quy định tại Quyết định trên, đến nay đã phát sinh điểm bất cập.

Nguyên nhân bởi tiến bộ về kỹ thuật nuôi trồng, công nghệ, kỹ thuật sản xuất và biến động giá cả thị trường. Do đó nội dung của Quyết định 66 không phù với hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai năm 2013, Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, Quyết định 66 có phạm vi áp dụng rộng, quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi trên cạn, diêm nghiệp, mà những nội dung này không được Luật Đất đai năm 2013 giao cho tỉnh quy định. Ngoài ra, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp. Trong đó, tên ngành nông nghiệp được chia thành: cấp 3 là 011 Trồng cây hàng năm; cấp 4 là 0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa; cấp 5 là 01183 Trồng hoa hàng năm. Tuy nhiên tại Quyết định 66 việc phân cấp danh mục một số loại cây trồng ngắn ngày như: cây hoa huệ, bông vạn thọ… lại ghi nhóm bồi thường cây cảnh.

Căn cứ quy định pháp luật, việc bãi bỏ Quyết định 66 là cần thiết, phù hợp và hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/6/2023.

Tỉnh cho biết, một số địa phương trong thời gian qua có  xuất hiện khiếu nại liên quan đến giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp theo Quyết định 66, nên kiến nghị tỉnh xem xét lại Quyết định này. Trên cơ sở đó, tỉnh đã giao các đơn vị nghiên cứu, từ đó thống nhất đề xuất bãi bỏ Quyết định 66 như trên.

Tuy nhiên tỉnh thông tin thêm, ngoài bãi bỏ Quyết định 66, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đó cũng bãi bỏ hai quyết định không còn phù hợp. Cụ thể bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; và Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 8/11/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.

Lý do là, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn không phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Điều 67, 69. 70. 71 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 cũng đã quy định về vấn đề này.