Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Ảnh minh họa.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm: Điều chỉnh ranh giới đồ án giảm 333m2 (289m2 đất ở chia lô và rãnh thoát nước); điều chỉnh 28,5m2 đất ở chia lô (thuộc lô số 22) thành đất giao thông. Điều chỉnh ranh giới đồ án giảm 16,3m2 đất giao thông.

Điều chỉnh mở rộng mặt cắt đường Cao Kỳ Vân đoạn đi qua dự án từ mặt cắt rộng 13,0m (lòng đường 4,0m; vỉa hè 2×4,5=9,0m) thành mặt cắt rộng 15,0m (lòng đường 7,5m; vỉa hè thuộc dự án 4,5m; vỉa hè thuộc dự án KDC Hà Vị 4 đã thi công 3,0m). Theo đó, đất ở liền kề giảm 103m2; điều chỉnh bản đồ quy hoạch chia lô do gộp lô 01 và 02 phân lô N5 thành 01 lô đất để đảm bảo diện tích.

Điều chỉnh ranh giới đồ án giảm 11,6m2 (đất bãi đỗ xe). Điều chỉnh ranh giới đồ án giảm 16,9m2 tại 02 góc ngã tư giao thông. Điều chỉnh ranh giới đồ án giảm 40,9m2 tại 02 góc ngã tư giao thông. Điều chỉnh tầng cao của các phân lô nhà ở liền kề từ 4 tầng thành từ 2-5 tầng. Điều chỉnh mật độ xây dựng của các phân lô nhà ở liền kề để đảm bảo theo QCVN 01:2021 và quyền lợi cho người dân sử dụng.

Các nội dung khác theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.