Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến hồ sơ thẩm định

Ngày 09/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-QHKT gửi Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý hồ sơ thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHCHK Cát Bi).

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm rà soát các thành phần, nội dung hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan, tuân thủ quy định hiện hành; việc lập quy hoạch nêu trên phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch khác có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ kèm theo văn bản số 14637/BGTVT-KHĐT ngày 21/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng đánh giá hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Cát Bi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về cơ bản đã tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2186/BXD-QHKT ngày 30/5/2023. Tuy nhiên để bảo đảm tính chính xác về ranh giới, cơ sở tính toán hạ tầng kỹ thuật, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đề nghị khi nghiên cứu quy hoạch trên phải căn cứ vào hệ thống bản đồ địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc (theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 164/BXD-QHKT.