Uncategorized

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Phân khu số 2, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500.


Ảnh minh họa.

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, vị trí 1 điều chỉnh các phân lô nhà liền kề từ LK-31 đến LK-58; các phân lô nhà biệt thự từ BT-01 đến BT-04, SL-05 đến SL-08; lô đất cây xanh đơn vị ở CXĐVO-02; lô Bãi đỗ xe BDX-04 và đường giao thông nội bộ có tổng diện tích khoảng 9,37ha thành quy hoạch lô đất thương mại dịch vụ (ký hiệu TMDV-03), diện tích 76.985m², tầng cao tối đa 8 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60% (mật độ xây dựng tối đa của lô đất tuỳ thuộc chiều cao của công trình và tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng), hệ số sử dụng đất tối đa 3,6 lần, chỉ giới xây dựng công trình chính lùi ≥10m phía đường Trường Chinh và đường Nguyễn Văn Linh, các tuyến đường còn lại lùi ≥6,0m so với chỉ giới đường đỏ; Quy hoạch 01 phân lô nhà ở liền kề (ký hiệu LK-09), diện tích 8.420m², tầng cao 3-5 tầng, mật độ xây dựng 80-100%; Quy hoạch 01 tuyến đường giao thông nội bộ giữa lô đất thương mại dịch vụ và phân lô đất ở (mặt cắt rộng 21m, bao gồm: Lòng đường rộng 9m; vỉa hè 2x6m=12m).

Vị trí 2, điều chỉnh lô đất Nhà ở xã hội (ký hiệu OXH-03) thành 02 dãy đất ở liền kề (ký hiệu LK-04) có diện tích 6.478m², đất ở liền kề (ký hiệu LK-05) có diện 5.957m²; chỉ tiêu tầng cao 3-5 tầng, mật độ xây dựng 80-100%; 01 lô đất cây xanh CX-04 có diện tích 1.592m2 và đường giao thông nội bộ và đường giao thông nội bộ (mặt cắt rộng 21m, bao gồm: Lòng đường rộng 9m; vỉa hè 2x6m=12m). Điều chỉnh mở rộng diện tích 02 lô đất quy hoạch trường học TH-01 (từ 6.934m² thành 11.193m²) và TH-02 (từ 8.723m² thành 10.224m²) để đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Điều chỉnh lô đất cây xanh (ký hiệu CXĐVO-03) diện tích khoảng 2.181m² thành Bãi đỗ xe (ký hiệu P-05) diện tích khoảng 1.883m² và đất hạ tầng giao thông; lô đất bãi đỗ xe (ký hiệu BĐX-03) diện tích khoảng 4.037m² thành khuôn viên cây xanh (ký hiệu CX-02) diện tích khoảng 4.060m² và đất hạ tầng giao thông để phù hợp với cảnh quan khu vực. Điều chỉnh một phần diện tích đất bãi đỗ xe (ký hiệu BĐX-05) với diện tích khoảng 256m² thành đường giao thông; điều chỉnh một phần diện tích đất bãi đỗ xe (ký hiệu BĐX-06) với diện tích khoảng 170m² thành đường giao thông, để mở rộng các tuyến đường giáp dân cư hiện trạng.

Vị trí 3, điều chỉnh quy mô dân số lô đất Nhà ở xã hội (ký hiệu OXH-02) từ dân số khoảng 5.288 người thành khoảng 7.500 người. Quy mô dân số đồ án giữ nguyên khoảng 12.500 người (do giảm đất ở liền kề, biệt thự và đất nhà ở xã hội ký hiệu OXH-03). Điều chỉnh quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sắp xếp tổ chức lại bố cục, vị trí các toà để phù hợp với cảnh quan của khu vực.

Vị trí 4, điều chỉnh lô đất thương mại dịch vụ (ký hiệu TMDV-04) diện tích khoảng 8.812m² và lô đất nhà văn hóa (ký hiệu NVH-02) diện tích khoảng 2.374m² thành quy hoạch khuôn viên cây xanh.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh tuyến đường phía Đông Bắc đồ án có mặt cắt 10-10: Lộ giới 38m, trong đó lòng đường 2x6m=12m, vỉa hè 2 bên 2x6m=12m, dải phân cách giữa 14m (mương hở 10m; vỉa hè 2x2m=4m) thành mặt cắt 10-10: Lộ giới 38m, trong đó lòng đường 2x8m=16m, vỉa hè 2 bên 2x6m=12m, dải phân cách giữa 10m (mương hở 6m, vỉa hè 2x2m=4m). Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Đối với lô đất thương mại dịch vụ TMDV-03, bổ sung quy hoạch cấp điện trung thế 22kV lấy nguồn từ tủ phân phối hiện trạng trên đường gom cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn để cấp cho lô đất Thương mại dịch vụ TMDV-03. Bổ sung trạm xử lý nước thải nội bộ phục vụ công trình (nước thải sau 5 khi xử lý đảm bảo cột A theo quy định). Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, các khu chung cư phải đảm bảo bố trí đủ số lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch không gian ngầm tại lô đất Thương mại dịch vụ TMDV-03 với chỉ tiêu 01 tầng hầm (chức năng sàn tầng hầm làm đỗ xe và phục vụ kỹ thuật). Mật độ xây dựng phần ngầm tối đa 90% (Chỉ giới xây dựng phần ngầm cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m).

Các nội dung khác theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh.