Uncategorized

Đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch, điều

Chiều 25-3, ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ xây dựng các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Trần Hòa Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo, trong năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, các địa phương cũng đang lập các đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai song song (lập điều chỉnh và bổ sung quy hoạch) nhằm hướng tới mục tiêu phủ kín quy hoạch phân khu vào năm 2025. Hiện một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư như: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng. Tuy nhiên đến thời điểm này, các đồ án quy hoạch trọng điểm chưa đáp ứng được tiến độ cũng như chất lượng đề ra, như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045; Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040; Các đồ án trọng điểm tại Khu kinh tế Vân Phong.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Hòa Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, sớm lập biểu mẫu hướng dẫn các địa phương đơn vị báo cáo về tiến độ triển khai các đồ án, trong đó lưu ý phải có thời gian cụ thể, từng quy hoạch phân khu phải xác định được bao nhiêu dự án. Đồng thời, Sở Xây dựng cần làm rõ việc lập nhiệm vụ quy hoạch có cần phải thông qua HĐND các cấp hay không. Các địa phương trong quá trình lập quy hoạch phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có hướng tháo gỡ, giải quyết. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, chuẩn bị tốt mọi việc để triển khai việc điều chỉnh cục bộ Khu Kinh tế Vân Phong khi cần thiết. Ngoài ra, đối với các quy hoạch phân khu phải được hậu kiểm, bảo đảm việc lập quy hoạch đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật, tránh sai phạm.