Uncategorized

Kiên Giang giảm lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Đây là một trong 4 nội dung được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp Chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 24/6.

Các nghị quyết này góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiêt thực phục vụ người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn – Ảnh: VGP/LS

Tham dự Kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hồng Thắm và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục chủ tọa kỳ họp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang xem xét cho ý kiến đối với bốn nhóm nội dung: Thứ nhất, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án. Thứ hai, xem xét cho ý kiến đối với quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thứ ba, xem xét cho ý kiến quy định miễn phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống và giảm lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thứ tư, xem xét bổ sung danh mục dự án, công trình cần phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết tại kỳ họp, gồm: Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi, mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định miễn phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua Nghị quyết quy định miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven biển Hòn Đất – Kiên Lương; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô liên huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận với quy mô công suất hơn 22.000 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư 809 tỷ đồng; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Phú Quốc.

Đây là những nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024; đồng thời, góp phần tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiêt thực phục vụ người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa thông qua, nhất là Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về các điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.