Uncategorized

Tây Ninh có ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ để

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Tây Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế; hội đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tăng tốc phát triển nhanh, bền vững – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ.

Hội nghị đánh giá Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, khoa học; xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế của tỉnh.

Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu trọng tâm, đột phá phát triển; phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch để đưa Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Quy hoạch đã mở ra đường hướng, tầm nhìn và không gian phát triển mới, tạo động lực, giá trị mới cho Tây Ninh trong bức tranh chung của các tỉnh, thành phố trong khu vực và trên cả nước.

Mục tiêu tổng quát, đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; đến năm 2050, Tây Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch đã xác định rõ những động lực mới để phát triển kinh tế-xã hội cho Tây Ninh thời gian tới theo “1 vành đai an sinh xã hội, 3 vùng phát triển, 4 trục động lực”; các dự án công trình trọng điểm cần tập trung trong kỳ quy hoạch.

Theo Quy hoạch, tỉnh tập trung thực hiện 7 đột phá chiến lược: (1) phát triển hạ tầng; (2) phát triển nguồn nhân lực; (3) về thể chế; (4) phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; (5) phát triển bền vững: Tây Ninh xanh; (6) phát triển du lịch; (7) phát triển kinh tế dịch vụ.

 

Đánh giá cao các nội dung của Quy hoạch tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần chú trọng, tập trung thực hiện “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quy hoạch dựa vào tư duy mới, cách làm mới để tạo ra giá trị mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với nội dung hội nghị; bày tỏ sự ấn tượng với khát vọng, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh trong các thời kỳ và trong xây dựng, triển khai Quy hoạch; phân tích và nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm.

Đánh giá tổng thể về công tác quy hoạch, Thủ tướng khẳng định, quy hoạch dựa vào tư duy mới, cách làm mới để tạo ra giá trị mới. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tới nay, công tác quy hoạch được tiến hành đồng bộ, tổng thể, bao trùm, toàn diện, đã hoàn thành quy hoạch tổng thể quốc gia, 6 quy hoạch vùng; việc quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng được đẩy nhanh tiến độ (đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 110/111 quy hoạch).

Thủ tướng nhấn mạnh 5 điểm về vị trí, vai trò của công tác quy hoạch. Theo đó, quy hoạch có vai trò dẫn dắt, định hướng, giúp phát triển đúng hướng nhanh, bền vững, toàn diện; giúp khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có mặt đất, mặt nước, không gian ngầm; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, đột phá, tầm nhìn chiến lược, tổng thể, bao trùm, toàn diện; quy hoạch phải đi trước một bước, phải đảm bảo tính lớp lang, hệ thống, khoa học, từng bước thực hiện có hiệu quả; có nhà tư vấn tốt mới có quy hoạch tốt, có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới thực hiện đầu tư tốt, mang lại hiệu quả cao.

Thủ tướng lưu ý cần bám sát 3 nội dung quan trọng trong công tác quy hoạch: Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, khu vực, cả nước và thế giới, nhất là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; bám sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Về tư tưởng chủ đạo trong công tác quy hoạch, phải luôn đặt con người là trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần; xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ doanh nghiệp và nhân dân, làm mới các động lực cũ, khai thác đột phá các nguồn lực mới; phù hợp với xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, vùng, đất nước, thế giới, đặc biệt là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ của công tác quy hoạch: (1) Tìm ra và thúc đẩy phát triển tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh (khai thác hiệu quả, thu hút nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững); (2) phát hiện, chỉ rõ những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức… để đưa ra giải pháp hóa giải, khắc phục; (3) xây dựng danh mục các dự án, chương trình để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; (4) huy động mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện (Nhà nước, xã hội, hợp tác công tư…); (5) tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên theo dõi, giám sát; không cầu toàn, không nóng vội, làm việc gì dứt việc đó.

 

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội đủ 3 yếu tố ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’

Theo Thủ tướng, Tây Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế. Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước; là tỉnh biên giới có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, là “phên dậu” hướng Tây Nam của Tổ quốc; vai trò kết nối các tỉnh Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ và hành lang kinh tế xuyên Á.

Tây Ninh có tiềm năng lớn phát triển kinh tế cửa khẩu, đặc biệt khi thương mại với Campuchia đang tăng rất nhanh, là điểm kết nối trực tiếp và gián tiếp với một số nước Đông Nam Á.

Tây Ninh hội đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để tăng tốc phát triển nhanh, bền vững: Có điều kiện khí hậu ôn hòa, hầu như không bị thiên tai, bão lũ, có nguồn nước ngọt dồi dào; còn dư địa về đất đai cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp tương đối lớn so với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và có tiềm năng du lịch; người dân Tây Ninh có truyền thống cách mạng, cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó, chất phác, nghĩa tình, có nguồn lực lao động trẻ; lựa chọn được những nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch.

“Không phải ngẫu nhiên mà Tây Ninh là nơi được chọn đặt Chiến khu D trong kháng chiến. Núi Bà Đen của Tây Ninh có rất nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chúng ta đã phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ chiến tranh, gần đây tỉnh đã huy động được sức mạnh tổng hợp của người dân và doanh nghiệp để khai thác và phải tiếp tục khai thác hiệu quả trong thời gian tới. Hồ Dầu Tiếng cũng tương tự”, Thủ tướng lấy một số ví dụ.

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đạt 6,12%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, xếp thứ 2 vùng Đông Nam Bộ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, duy trì nằm trong top 15 tỉnh, thành thu hút FDI cao của cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,6 tỷ USD, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách Nhà nước đạt 11.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch; thương mại dịch vụ tiếp tục chuyển biến tích cực; văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao công tác giảm nghèo và chăm lo đối tượng chính sách, 5 năm liền là địa phương trong 10 tỉnh, thành phố có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển, đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước.

Bên cạnh đó, quy mô kinh tế của Tây Ninh còn khiêm tốn; dịch vụ tuy tăng trưởng nhưng giá trị ngành dịch vụ đóng góp vào GRDP chưa cao; xuất khẩu chủ yếu từ hoạt động của doanh nghiệp FDI; thu hút đầu tư có xu hướng tăng chậm lại; tiềm năng về đất đai chưa đem lại giá trị tương xứng; doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; công tác giảm nghèo cần làm tốt hơn; nguồn lực xây dựng nông thôn mới cần huy động hiệu quả cao; tỉ lệ lao động tay nghề cao còn hạn chế…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tây Ninh sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy mới, tạo động lực mới, truyền cảm hứng mới

Đánh giá cao các nội dung của Quy hoạch, đặc biệt là việc phát triển “Tây Ninh xanh” và xác định “1 vành đai an sinh xã hội gắn với cao tốc dọc biên giới, kết nối với Đồng bằng sông Cửu Long qua Long An và Tây Nguyên qua Bình Phước”, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần chú trọng, tập trung thực hiện “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh”.

“Một trọng tâm” là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); đột phá vào các động lực tăng trưởng mới, như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

“Hai tăng cường” là tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau); tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi.

“Ba đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội…); đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất-cung ứng cho khu vực, thế giới, nhất là những ngành có thế mạnh, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

Đồng thời, tỉnh Tây Ninh cần phải lưu ý 5 “bảo đảm” trong triển khai quy hoạch: Bảo đảm tính tuân thủ của quy hoạch; bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch; bảo đảm tính liên kết của quy hoạch; bảo đảm tính ổn định, kết thừa, phát triển của quy hoạch; bảo đảm tính linh hoạt, mở rộng của quy hoạch.

 

Chủ tịch Tập đoàn Sungroup Trần Minh Trưởng, đại diện doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả ở tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng, đại diện doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả ở tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, cơ sở pháp lý đã có, tiềm năng, định hướng phát triển đã được xác định, giải pháp đã rõ, vấn đề còn lại mang tính quyết định đó là tư duy, tính năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh.

Để triển khai Quy hoạch được thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Tây Ninh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó lưu ý phải khẩn trương xây dựng, ban hành, triển khai tích cực, hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung cải thiện xếp hạng các chỉ số liên quan cải cách hành chính, môi trường đầu tư…

Về công tác thông tin, truyền thông, Thủ tướng lưu ý tỉnh phải phổ biến quy hoạch sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân thụ hưởng”.

 

Thủ tướng trao quyết định Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các các bộ, ngành Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tây Ninh tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; nâng cao năng lực thực thi các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát; không để xảy ra cơ chế “xin-cho” dễ phát sinh tiêu cực.

Các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai đồng bộ các quy hoạch tỉnh gắn với đẩy mạnh liên kết vùng; cùng nhau giải quyết các vấn đề mang tính liên tỉnh, thành phố; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, không triển khai một cách manh mún, cạnh tranh.

Với các nhà đầu tư, Thủ tướng mong muốn phát huy sứ mệnh trên tinh thần “ba cùng” giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp: “cùng lắng nghe, thấu hiểu”; “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”; “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển” trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; theo đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh…; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh, hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí; tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống cho người lao động.

 

Thủ tướng thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh Tây Ninh – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các bộ, ngành, các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh và các địa phương: Đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có sản phẩm cụ thể, kết quả thực chất, cân-đong-đo-đếm được; góp phần củng cố niềm tin, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển của tỉnh.

Thủ tướng tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, truyền thống cách mạng “trung dũng kiên cường”, sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy mới, tạo động lực mới, truyền cảm hứng mới, trong đó có việc thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh.