Uncategorized

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 02), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Núi Khải Lương (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh). Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyen Wonbi.

Khu vực lập quy hoạch là toàn bộ diện tích Phân khu 02 trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích khoảng 4.015,49 ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh bao gồm: Khu vực đất liền khoảng 1.865 ha; vùng mặt nước biển khoảng 2.150,49 ha để nghiên cứu khớp nối không gian (ranh giới, diện tích khu vực biển thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo và các quy định pháp luật ngành liên quan). Tính chất khu vực lập quy hoạch: Khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu, tài liệu sử dụng, bản vẽ, hồ sơ để lập đồ án quy hoạch và nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng phát triển khu vực lập quy hoạch; đảm bảo tuân theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung và phù hợp với các định hướng phát triển liên quan tại Khu kinh tế Vân Phong và quy hoạch chuyên ngành theo pháp luật về quy hoạch và các pháp luật có liên quan; đảm bảo không nằm trong các khu vực thuộc danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định, các quy định liên quan về quản lý, bảo tồn Vịnh Vân Phong, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh công bố công khai nội dung quy hoạch phân khu được phê duyệt; lưu trữ hồ sơ của đồ án quy hoạch theo quy định…