Uncategorized

Triển khai đồng bộ, phù hợp quy hoạch

Thời gian qua, huyện Tuy Phước triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị có nhà ở và khu dân cư mới, nhất là tại thị trấn Tuy Phước, Diêu Trì và xã Phước Hòa, Phước Sơn. Qua đó, bố trí hợp lý về quỹ đất phục vụ phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hệ thống cây xanh, phấn đấu huyện đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.

Khoảng 2 năm trở lại đây, bộ mặt đô thị của thị trấn Tuy Phước và Diêu Trì có nhiều thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Các khu đô thị có nhà ở và khu dân cư mới như: Tây Trường Úc, Đông Bờ Giao, đường vành đai phía Tây Nam và Đông Bắc (thị trấn Tuy Phước), Vân Hội 2, chợ Diêu Trì mới, Bờ Hiên (thị trấn Diêu Trì) được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh… từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Huyện Tuy Phước triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị và khu dân cư. – Trong ảnh: Một góc Khu dân cư khu phố Công Chánh (thị trấn Tuy Phước). Ảnh: V.L

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước, trên cơ sở đồ án quy hoạch vùng huyện, UBND huyện Tuy Phước tập trung lập quy hoạch chi tiết các khu vực nhằm bố trí hợp lý về quỹ đất phục vụ phát triển các khu đô thị, khu dân cư mới. Ngoài ra, công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị. Qua đó, các công trình, dự án phát triển KT-XH của huyện, nhất là các khu đô thị, khu dân cư mới đều phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển, thay đổi diện mạo bộ mặt đô thị.

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2023, UBND huyện Tuy Phước đã lập, thẩm định và phê duyệt theo phân cấp 32 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư theo đúng thẩm quyền. Đến nay, cả 32 dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và thực hiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, hầu hết khu dân cư thuộc khu vực đô thị Diêu Trì, Tuy Phước đã được lấp đầy.

Ông Dương Minh Tân, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước, cho hay: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các đồ án quy hoạch sau khi phê duyệt được công bố công khai, kịp thời các thông tin và cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa. Đồng thời, ban hành kèm theo quy định quản lý quy hoạch, làm cơ sở cho việc quản lý và cấp phép xây dựng; góp phần đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị.

Bên cạnh đó, phòng chức năng liên quan, chính quyền thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước và UBND huyện Tuy Phước chú trọng công tác quản lý kiến trúc theo quy hoạch được duyệt. Việc cấp phép xây dựng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành từ Trung ương đến tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước, cho biết: Địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Kết quả cho thấy, các công trình xây dựng đều tuân thủ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt về chỉ giới xây dựng, chiều cao tầng, cốt cao độ xây dựng… Ngoài ra, các hộ đều sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng công trình đúng nội dung giấy phép được cấp thẩm quyền cấp.

Theo ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, việc đầu tư xây dựng phát triển khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn huyện nhằm chỉnh trang đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân địa phương. Thời gian tới, UBND huyện Tuy Phước tiếp tục triển khai đồng bộ đầu tư xây dựng hạ tầng khung giao thông theo Đồ án quy hoạch vùng huyện đã được duyệt.

Từ đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch và mở rộng không gian đô thị. Đồng thời, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư để từng bước phủ kín quy hoạch xây dựng.